Beschouw IT consultancy als het uitvoeren van strategische of operationele missies. Naast advies over zakelijke behoeften en IT-problemen, kunnen ze ook helpen bij het ontwikkelen van een systeemprototype of -toepassing om in een bepaalde behoefte te voorzien.

Om een ​​project uit te voeren, kan een IT consultant ook verschillende stappen of fasen plannen om het succes van het project te garanderen. Ze zouden kunnen beginnen met het interviewen van managers, werknemers en IT-personeel om input te krijgen en gegevens te verzamelen voor oplossingsvoorstellen. Ze kunnen vervolgens de gegevens die ze hebben verzameld analyseren om aanbevelingen en daaropvolgende actieplannen te formuleren. Maar wat doet een IT consultant precies?

Wat doet een IT consultant

IT consultants werken veelal voor dienstverleners. Maar grotere bedrijven en instellingen hebben soms hun eigen adviseurs. De consultants ondersteunen hun klanten bij de introductie, aanpassing en verdere ontwikkeling van informatietechnologiesystemen. Je analyseert de vereisten en ontwikkelt strategieën om deze technisch te implementeren. De IT consultant evalueert vervolgens de verschillende mogelijke oplossingen op technische, economische en praktische factoren. Zodra de beslissing voor een oplossing is genomen, begeleidt hij zijn interne of externe klanten bij de implementatie. Dit omvat naast het plannen en documenteren van het projectproces ook installatie, configuratie en testen. Ook het opleiden van medewerkers valt vaak onder de verantwoordelijkheid van IT consultants.

De weg om IT consultant te worden

De weg om IT consultant te worden, loopt meestal via een graad in informatica of een opleiding tot IT-specialist. Ook in dergelijke functies zijn vaak business IT-specialisten of industrieel ingenieurs te vinden. Afgestudeerden uit andere disciplines kunnen kansen krijgen als ze elders de nodige hardware- en softwarekennis hebben verworven. Welke dit precies zijn, hangt grotendeels af van het individuele toepassingsgebied. Kennis op het gebied van projectmanagement, initiatief en goede communicatie- en presentatievaardigheden komen altijd van pas. Advies gaat immers ook over het zodanig ondersteunen van klanten en bedrijven dat zij de voorgestelde oplossingen kunnen implementeren.

Verantwoordelijkheden een IT consultant

Het succes van een bedrijf in een bepaald bedrijf hangt rechtstreeks af van een IT consultant, daarom moeten de kwaliteiten van een IT consultant veel functies bevatten.

Ten eerste klantgerichtheid. Dit werk heeft geen specifieke relatie met het werkterrein van de klant. Het kan een fotostudio zijn of een bouwteam dat een kantoor wil huren en technische apparatuur wil aanschaffen. Elke specialist moet onafhankelijk geïnteresseerd zijn in het oplossen van het probleem van de klant. Om het simpel te omschrijven, komt een specialist naar hem toe met volledige informatie over zijn cliënt.

Ten tweede het vermogen om het probleem te begrijpen. Naast het verdiepen in de richting van je cliënt, moet je alle informatie correct aan hem overbrengen. Niet alle regisseurs zijn goed thuis op het gebied van IT, en misschien zullen ze alle verschillende ideeën en adviezen geven die ze benadrukten in een artikel of een vriend die hen vertelde. Daarom omvatten de functies van een IT consultant een gedetailleerde beschrijving van het probleem en oplossingsmethoden om hen op het “ware pad” te leiden.

Ten derde, de balans van ethiek. Openheid en transparantie van ons handelen is de basis. Elke specialist moet de klant voor de start van het project informeren over de geschatte kosten, over overmacht, over slechte apparatuur, enz. Het zegt alles in één keer

Ten vierde, systeemdenken. Zo’n arbeider is in zekere zin een universele strijder. Hij moet op verschillende niveaus tegelijk denken. In de meeste situaties moet je een enorme hoeveelheid gegevens organiseren om tot optimalisatie te komen.

Professionele ontwikkeling

Je ontwikkelt technische en zakelijke vaardigheden door een combinatie van on-the-job training en interne cursussen.

Mogelijk krijgt je training in verschillende programmeertalen en leert je de principes van systeemanalyse, evenals het gebruik van projectbeheer en specifieke bedrijfssoftware. Andere trainingen kunnen onderwerpen behandelen zoals klantinteractie, communicatie, leiderschap, conflictoplossing en verkoop- en presentatievaardigheden.

Formele training is waarschijnlijker in grotere bedrijven. In sommige gevallen zijn er mentorprogramma’s beschikbaar en wordt de training op het individu afgestemd. Dergelijke regelingen zorgen ervoor dat nieuwe personeelsleden worden blootgesteld aan verschillende werkomgevingen en systemen.

Beroepskwalificaties, zoals die aangeboden door de BCS: The Chartered Institute for IT, bewijzen dat je een bepaalde professionele standaard en vaardigheidsniveau heeft bereikt. Als lid van de BCS heeft je ook toegang tot informatie en begeleiding om je te helpen aan uw leerbehoeften te voldoen en expertise te ontwikkelen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.