Denkt je aan het verhuren van jouw woning? Een steeds terugkerende fout van eigenaars van onroerend goed is dat zij een huurovereenkomst rechtstreeks met de huurder willen sluiten, in de overtuiging dat zij zonder bemiddeling van een makelaarskantoor een echt voordeel zullen behalen doordat zij geen administratiekosten behoeven te betalen.

In de praktijk kan dit besluit echter tot veel ongemakken voor de eigenaar leiden. In dit artikel zullen wij de belangrijkste voordelen analyseren die de eigenaar kan verkrijgen wanneer hij het beste makelaarskantoor inhuurt om de verhuur van een onroerend goed te beheren. Kijk hier eens naar!

 1. Toepassing van efficiënte strategieën bij de openbaarmaking
  Gezien het grote aanbod van te huur staande panden en vooral gezien de moeilijkheid om een huurder te vinden, vraagt je zich wellicht af wat de veiligste manier is om jouw pand te verhuren en wat de beste manieren zijn om het te adverteren.

De strategieën van openbaarmaking moeten erop gericht zijn het eigendom van anderen voor het voetlicht te brengen door de differentiële kenmerken ervan te benadrukken. Hoe klein deze kenmerken ook mogen zijn, zij kunnen doorslaggevend zijn bij de keuze van een kandidaat voor de pacht.

De eigenaar is misschien wel degene die het onroerend goed zelf het beste kent, maar de beheerder kent de markt en weet waarnaar deze op zoek is, en wat de meest geschikte middelen van openbaarmaking zijn, waardoor de door haar gevolgde strategieën veel efficiënter zijn.

Wanneer je rekent op de diensten van een [timed_link link=”https://www.curovastgoed.nl/” days=”1″ keyword=”vastgoedbeheerder”], kunt je de woning op een veel snellere manier verhuren en met de steun van een opgeleide professional.

 1. Kennis van bureaucratie
  Gezien de concurrentie op de onroerend-goedmarkt en het profiel van de potentiële huurders, is een professionele kwalificatie vereist om contracten af te handelen.

De analyse van documentatie en het zoeken naar betalingsgaranties vereisen specifieke kennis op dit gebied. Rekenen op de steun van een onroerend-goed maatschappij is in die zin altijd voordelig, omdat de bureaucratie bij de gecontracteerde onderneming ligt.

Het hele proces van het verhuren van het onroerend goed gebeurt dus binnen de wet en met alle garanties van betaling door de huurder.

 1. Analyse van de reputatie van de huurder
  Het vinden van een geschikte en verantwoordelijke huurder is een taak die voorbereiding en toewijding vereist.

Slechte betalers, mensen die geen verantwoordelijkheid dragen voor andermans eigendom of die geen adequaat sociaal gedrag vertonen, zijn immers ook kandidaten om huurder te worden.

Met marktervaring zal een vastgoedbeheerder beter in staat zijn de reputatie van een kandidaat te beoordelen. Zo kan de professional het profiel kiezen dat de beste voorwaarden biedt om de huurbetalingen te honoreren.

 1. Klantenportefeuille
  Wanneer de eigenaar voor rechtstreekse verhuur van het onroerend goed kiest, moet hij vaak lang wachten tot potentiële huurders belangstelling tonen voor het onroerend goed. Door een advertentie te plaatsen in de krant of in de sociale media meent hij voldoende stappen te ondernemen om de huurder te vinden.

Een vastgoedbedrijf daarentegen heeft een geregistreerde klantenportefeuille met alle eisen en voorkeuren gecatalogiseerd.

Op deze manier zoekt de vastgoedbeheerder, zodra een woning voor verhuur beschikbaar wordt gesteld, in zijn lijst van voorgeregistreerde klanten, wat het verhuurproces van de woning vergemakkelijkt.

 1. Verantwoordelijk voor de inspectie van het eigendom
  De inspectie van een eigendom vóór de overhandiging aan de huurder en bij het sluiten van het contract is een uiterst belangrijk proces, waarmee verliezen en ongemakken voor de eigenaar kunnen worden vermeden.

De vastgoedbeheerder registreert alle kenmerken van het vastgoed en documenteert alles in een inspectierapport. Aan het einde van het contract voert de vakman een nieuwe inspectie uit om te garanderen dat het eigendom in dezelfde staat wordt teruggegeven als het werd afgeleverd.

Als het nodig is om een hervorming of onderhoud aan het eigendom uit te voeren, is de makelaar verantwoordelijk voor het hele proces, zodat de eigenaar niet in het verlies wordt gestort.

 1. Advies gedurende de gehele looptijd van het contract
  De vastgoedbeheerder treedt op als tussenpersoon tussen huurder en verhuurder tijdens de volledige duur van het contract.

De beheerder is verantwoordelijk voor het innen van de huurgelden, kosten en belastingen, en voor het doorgeven van de bedragen aan de verhuurder.

Alle vragen of behoeften die zich voordoen in de woning worden gemeld aan de property manager en het is aan hem om de beste oplossing te vinden. Op die manier is de eigenaar gerustgesteld en geniet hij van de inkomsten die door het onroerend goed worden gegenereerd.

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.